UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH

UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH

Jest to polisa, która wypłaca jednorazowo całą sumę ubezpieczenia, jeśli zostanie zdiagnozowana u Ciebie jedna z chorób krytycznych wymienionych w warunkach ogólnych polisy, takich jak np. nowotwór, wylew, stwardnienie rozsiane, zawał serca, niewydolność nerek, ślepota, głuchota, przeszczep narządow głównych, utrata kończyn, całkowite trwałe inwalidztwo oraz wiele innych.

Polisa na życie jest często dodawana do tej polisy.

Wypłata środków z polisy może być przeznaczona na spłacenie kredytu, kosztów leczenia, a nawet na wakacje - to zależy wyłącznie od Ciebie!

W większości przypadków polisa od chorób krytycznych automatycznie obejmuje (bez dodatkowych kosztów) zabezpieczenie dla dzieci wynoszące 50% sumy ubezpieczenia rodziców do maksymalnej wartości około £ 25,000.

Warunki polisy mogą się znacząco różnić w zależności od firm ubezpieczeniowych. Dlatego jest to bez wątpienia kwestia, która wymaga porady od wykwalifikowanego doradcy.