UBEZPIECZENIE OD WYPADKU, CHOROBY I UTRATY PRACY

UBEZPIECZENIE OD WYPADKU, CHOROBY I UTRATY PRACY

Polisa "Accident, Sickness & Unemployment" (ASU) przeznaczona jest na zabezpieczenie Twojego dochodu w razie wypadku, choroby lub utraty pracy. Polisa wypłaca miesięczny zasiłek, aby pomóc pokryć utratę zarobków np. na pokrycie kredytu hipotecznego lub czynszu oraz kosztów utrzymania.

Zasiłek jest wypłacany na skutek prawie każdej choroby lub wypadku, który uniemożliwia pracę. Jest to polisa krótkoterminowa, która wypłaca odszkodowanie przez okres maksimum 12 miesięcy.

Polisa na wypadek utraty pracy zabezpieczy Cię w przypadku przymusowego zwolnienia. Będzie ona wypłacała regularny miesięczny zasiłek w przypadku zwolnienia przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu znalezienia innej pracy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Możesz wybrać, które elementy polisy chciałbyś zawrzeć w swoim ubezpieczeniu:

  1. Pełna polisa – w razie wypadku, choroby oraz od utraty pracy, lub
  2. Polisa w razie wypadku i choroby, lub
  3. Polisa tylko na wypadek utraty pracy.

 

Istnieją inni usługodawcy oferujący polisy Payment Protection Insurance (Krótkoterminowe Polisy od Spłaty Zadłużenia lub od Utraty Dochodu) oraz inne produkty mające na celu ochronę przed utratą dochodów. Dla uzyskania obiektywnych informacji na temat ubezpieczeń, prosimy odwiedzić stronę internetową www.moneyadviceservice.org.uk

* Ubezpieczenie ASU (Accident, Sickness, Unemployment) jest przeznaczone wyłącznie na krótki okres. Jeśli potrzebujesz polisy, która będzie działała długoterminowo, warto rozważyć polisę od Ochrony Dochodu (Income Protection).